Pracovat a žít ve Švýcarsku

MYWORK IS YOUR WORK
& YOUR WORK IS MYWORK

NAŠE FILOZOFIE

Společnost myWork AG je podnik s dlouholetými zkušenostmi v oblasti moderních personálních služeb. Zkušený a dynamický podnik se za dobu svého působení stal pro mnohé klienty první volbou v případě personálních problémů.

Společnost myWork AG, jako poskytovatel personálních služeb nezávislý na určitém odvětví, úspěšně pomáhá mnoha podnikům ze všech oblastí ekonomiky s vhodným, spolehlivým a kvalifikovaným personálem.

Pracovat a žít ve Švýcarsku – My Vám s tím pomůžeme!

HNED SE DÁME DO PRÁCE
Chtěli byste žít a pracovat ve Švýcarsku? Pak je pro Vás společnost myWork AG tím správným partnerem. Pomůžeme Vám se všemi důležitými záležitostmi, aby Vaše stěhování bylo co možná nejjednodušší.

ŽÍT A PRACOVAT VE ŠVÝCARSKU
Stěhování do nové země s sebou nese spoustu výzev. My se jich velice rádi ujmeme! Co potřebujete?

 • platné pracovní povolení
 • ubytování
 • povinné zdravotní pojištění
 • švýcarský bankovní účet
 • případně uznání diplomu
 • a ještě mnoho dalšího…

« Abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější, tedy na svou práci, uděláme vše pro to, abychom Vám co nejvíce ulevili. »

FAQ / ČASTO KLADENÉ DOTAZY

MOHU PRACOVAT VE ŠVÝCARSKU?
Pro občany ze zemí EU-25 EFTA platí naprostá svoboda pohybu osob. To znamená, že smějí do Švýcarska cestovat, žít tam a pracovat.

Pro krátkodobou výdělečnou činnost do tří měsíců nebo 90 dní za kalendářní rok nepotřebujete povolení. Máte ovšem povinnost svou výdělečnou činnost ohlásit. To samozřejmě vyřídíme.

Pro delší pobyt potřebujete povolení k pobytu. Před nástupem na nové pracoviště se přihlaste v obci svého pobytu. Musíte předložit následující:

 • platný průkaz totožnosti nebo platný pas
 • kopii nájemní smlouvy
 • pasovou fotografii
 • svou pracovní smlouvu

KDYŽ ALE JSEM Z BULHARSKA NEBO RUMUNSKA (EU-2)?
Pro občany ze zemí EU-2 rovněž platí naprostá svoboda pohybu osob. To znamená, že smějí do Švýcarska cestovat, žít tam a pracovat (otázka výše). Spolková rada ovšem rozhodla, že vůči občanům EU-2 uplatní kvóty uvedené v dohodě o volném pohybu osob. K 1. červnu 2017 tedy byly pro občany Bulharska a Rumunska znovu zavedeny kvóty na povolení B EU/EFTA (povolení k pobytu na dobu pěti let). K dispozici je 996 povolení k pobytu B EU/EFTA. Tyto kvóty platí po dobu jednoho roku.

Týkají se osob, které chtějí ve Švýcarsku pracovat na smlouvu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou. Totéž platí pro osoby samostatně výdělečné činné, které by se chtěly usadit ve Švýcarsku. Další informace k tomu najdete na stránkách státního sekretariátu pro migraci (SEM): www.sem.admin.ch > Příjezd & pobyt > Žít a pracovat ve Švýcarsku > Bulharsko/Rumunsko (EU-2)

KDYŽ JSEM Z CHORVATSKA?
Od 1. ledna 2017 využívají i chorvatští občané svobody pohybu osob, ovšem ještě pro ně platí přechodná ustanovení. Výkon výdělečné činnosti jim může být umožněn jen při zohlednění následujících omezení:

 • kontrola přednosti pro tuzemské občany (přednostní zohlednění tuzemců a cizinců, kteří již jsou na švýcarském pracovním trhu)
 • kontrola mzdových a pracovních podmínek
 • Jednotlivé, každoročně stoupající maximální počty povolení krátkodobého pobytu a pobytu.

PLACENÍ DANÍ VE ŠVÝCARSKU
Příjmy zahraničních pracovníků podléhají srážkové dani vybírané u zdroje. Tato daň se odvádí přímo z příjmu. Výše srážkové daně se liší podle jednotlivých kantonů. Pro výpočet srážkové daně je rozhodující průměrná mzda brutto, rodinný stav, místo pobytu a práce.

POTŘEBUJI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?
Nejpozději tři měsíce po příjezdu nebo zahájení výdělečné činnosti ve Švýcarsku se musíte pojistit u švýcarské zdravotní pojišťovny. Osoby docházející za prací ze zahraničí s bydlištěm v určitých zemích EU si mohou zvolit, že se místo ve Švýcarsku pojistí v zemi svého bydliště.

Každý pojištěnec platí pojištění zdravotní pojišťovně měsíčně. Výše pojistného se liší podle pojišťovny a kantonu.

POTŘEBUJI DODATEČNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ?
Pokud pracujete osm hodin týdně a více, pak jste svým zaměstnavatelem pojištěni proti pracovním a nepracovním úrazům.

JAKÁ DALŠÍ POJIŠTĚNÍ JEŠTĚ POTŘEBUJI?
Pokud žijete a pracujete ve Švýcarsku, pak jste povinně pojištěni důchodovým pozůstalostním důchodem (AHV) a invalidním pojištěním (IV). Pro zaměstnance od určité výše příjmu je rovněž povinné pojištění pro případ potřeby péče (důchodová pojišťovna nebo svobodná instituce).

JAKÁ POVOLENÍ K POBYTU EXISTUJÍ?
Dále uvádíme přehled různých povolení pro občanky a občany zemí EU/EFTA:

 • průkaz L EU/EFTA (povolení ke krátkodobému pobytu)
 • průkaz B EU/EFTA (povolení k pobytu)
 • průkaz C EU/EFTA (povolení k usazení)
 • průkaz Ci EU/EFTA (povolení k pobytu s výdělečnou činností)
 • průkaz G EU/EFTA (povolení pro osoby docházející za prací ze zahraničí)

Pro získání povolení k pobytu musíte kontaktovat kantonální migrační úřad příslušný pro místo Vašeho bydliště. Žádost o prodloužení povolení k pobytu můžete podat nejdříve tři měsíce a nejpozději dva týdny před uplynutím jeho platnosti v obci svého pobytu.

MyWorkBörse

FREE
VIEW