Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce mywork.ag Zürich, květen 2018

Webová stránka mywork.ag je služba společnosti myWork AG, HReg CHE-102.524.042 (dále jen «myWork», «my» nebo «nás/nám»).

Prohlášení o ochraně osobních údajů se řídí dle příslušných práv a povinností, které se vztahují na nás a na návštěvníky webové stránky mywork.ag. Pro registrované uživatele (uchazeči o práci, firmy, které umístí či inzerují v rámci burzy mywork osobní údaje) navíc platí ustanovení o ochraně osobních údajů ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti myWork AG.

Ochrana a bezpečnost osobních údajů je pro nás důležitá. Striktně dodržujeme zákon o ochraně osobních údajů platný ve Švýcarsku. Přijali jsme technická a organizátorská bezpečnostní opatření pro ochranu údajů před nedovoleným přístupem, manipulací, ztrátě nebo smazání a tato opatření pravidelně kontrolujeme.

Dříve než navštívíte naše stránky, přečtěte si pečlivě prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro webové stránky třetích provozovatelů, které je možno zobrazit přes stránky mywork.ag. Nemáme žádný vliv na to, jaká opatření pro ochranu osobních údajů tyto společností uplatňují.

Obecná ustanovení

Zde používaný pojem zpracování osobních údajů zahrnuje všechny kroky při práci s osobními údaji od jejich sběru přes ukládání a používání až po jejich smazání. Osobní údaje návštěvníků webu zpracováváme v souvislosti s různými procesy za různým účelem. Podrobnosti k údajům, účelům, právním podkladům, možnostem předání a příjemcům si přečtěte v následujícím výkladu.

Technická příprava webové stránky

Při zobrazení našich webových stránek se automaticky zpracovávají IP adresy návštěvníků, navštívené webové stránky, datum a doba trvání, použitý software prohlížeče a operační systém. Slouží to průzkumu a obraně před nedovoleným zneužitím webových stránek. Uložené údaje lze případně použít v rámci trestního stíhání k identifikaci a k civilnímu a trestně právnímu řízení proti odpovědným osobám.

Použití cookies 

Na našich stránkách používáme cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na koncovém přístroji návštěvníků. V nich je uloženo, jak se využívá naše webová stránka, takže můžeme naše služby analyzovat, spravovat, dále rozvíjet a vylepšovat.

Návštěvníci mohou nastavit pomocí různých nastavení v prohlížeči, zda akceptují nebo deaktivují cookies a další technologie trackování, popř. zda budou před použitím těchto technologií varováni. Pro další informace použijte prosím nápovědu vašeho prohlížeče. Zablokování nebo deaktivace těchto funkcí může omezit využití platformy nebo je zcela vyloučit.

Google Analytics

Na našich webových stránkách (jen veřejná část) používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V rámci této služby se mohou ukládat cookies na počítače uživatelů, které umožňují analýzu užívání webových stránek návštěvníky. Informace vytvořené prvkem cookie o návštěvě této webové stránky (jen veřejná část) se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají. Pro tuto službu máme na našich webových stránkách nastavenou aktivovanou anonymizaci IP. To znamená, že po zpracování na našich webových stránkách je vaše IP adresa nejprve zkrácena, a tím i anonymizována v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenáší celá adresa IP a zkrácena je až tam. Na náš podnět Google použije tyto informace, aby vyhodnotil vaši návštěvu webových stránek, sestavil reporty o vašich webových aktivitách a poskytl nám, jako provozovateli webových stránek, další služby související s využíváním internetu a webových stránek.

IP adresa předaná v rámci Google Analytics z prohlížeče uživatele se nepropojí s dalšími údaji od Googlu.

Návštěvník může zabránit ukládání cookies příslušným nastavením svého software pro prohlížení internetu. Jednotlivé funkce našich stránek případně nefungují, pokud je deaktivováno využívání cookies.

Kromě toho lze zabránit společnosti Google ve sběru i zpracování údajů vytvořených pomocí cookies vztahujících se k využití stránek (vč. IP adresy uživatele) pomocí stažení a nainstalování pluginu do prohlížeče, který je dostupný na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]

Google Captcha 

Za účelem ochrany vašich dotazů zaslaných internetovým formulářem používáme službu reCAPTCHA od Googlu. Zaškrtnutí políčka slouží k rozpoznání, zda zadání učinil člověk nebo zda byl formulář zneužit automatizovaným, strojovým zpracováním. Políčko zahrnuje zaslání IP adresy a popř. dalších údajů, které Google potřebuje pro službu reCAPTCHA. Za tím účelem se vaše zadání předává Googlu a tam se dále využívá. Vaši IP adresu Google ale nejprve zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenáší celá adresa IP a zkrácena je až tam. Jménem provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace použije, aby mohl vyhodnotit vaše používání této služby. IP adresa předaná v rámci reCaptcha z prohlížeče uživatele se nepropojí s dalšími údaji Googlu. Pro tyto údaje platí odlišná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Další informace ke směrnicím Google o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/]

Google Fonts

Na našich webových stránkách používáme Google Fonts od Googlu. Jedná se přitom o sadu fontů (set písem), kterou nám poskytuje Google. Návštěvou našich webových stránek se vytvoří propojení k serverům od Googlu a přitom se zobrazí obsah pomocí sdělení zaslanému do prohlížeče návštěvníka na internetové stránce. Přitom jsou přes prohlížeč a operační systém získány informace, aby mohl Google zkontrolovat, zda je font licencovaný pro příslušnou doménu a lze jej zobrazit. Další informace ke zpracování údajů u společnosti Google lze zobrazit pod tímto odkazem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps – Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Google Maps API, mapovou službu od Googlu pro zobrazení interaktivní mapy a vytvoření plánů příjezdu.

Skrze užívání Google Maps lze přenášet informace o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) na server Google v USA a ukládat je tam. Google případně předává informace získané skrze mapy třetím osobám, pokud to je předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají jménem Googlu.

Google v žádném případě nepropojí vaši adresu IP s ostatními údaji Googlu. Přesto by bylo technicky možné, že by Google mohl provést identifikaci alespoň jednotlivých uživatelů na základě získaných údajů. Bylo by možné, že by Google mohl zpracovávat osobní údaje a osobní profily uživatelů na webové stránce pro jiné účely, na něž nemáme a nemůžeme mít žádný vliv.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a doplňující podmínky užívání Google Maps najdete na webové adrese https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Kontaktní formulář

Na mywork.ag mají návštěvníci možnost, navázat s námi kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře. Přitom je nutné, aby nám návštěvníci předali své osobní údaje.  Osobní údaje, které nám návštěvníci předají pomocí online formuláře, jsou zpracovávány za účelem osobního oslovení, předání správné kontaktní osobě a zpracování odpovědi na dotaz. Zpracování, které přesahuje tento rámec, se provádí jen po výslovném svolení návštěvníka.

Upozornění «Jobalarm» 

Máte možnost využít funkci upozornění na našich webových stránkách a sdělit nám svoji e-mailovou adresu, abychom vás mohli přes e-mail informovat o aktuálních nabídkách práce na My Work ve vašem oboru. Upozornění můžete kdykoliv změnit nebo smazat. Vaše údaje používáme pro funkci upozornění pouze za účelem informací přes burzu My Work. Předání vašich údajů třetím osobám se neprovádí.

Práva dotčených osob 

Návštěvníci jako zpracováním dat dotčené osoby mohou uplatnit níže uvedená práva. Za účelem uplatnění těchto práv se prosím obraťte na níže uvedený kontakt.

Informace

Návštěvníci mají právo vyžádat si informace. V takovém případě vás v brzké době informujeme o všech zpracovávaných osobních údajích daného návštěvníka včetně dostupných údajů o původu dat, účelu a kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o okruhu zúčastněných se osob a o příjemcích dat.

Oprava a výmaz

Návštěvníci jsou oprávněni nechat si opravit nesprávná data.

Smazáním datového souboru se smažou všechny osobní údaje návštěvníka, ledaže by smazání nebylo možné z důvodu zákonné nebo smluvní povinnosti údaje uchovávat.

Anonymní údaje o návštěvnících jsou dále vedeny v naší databázi a jsou zpracovávány pro statistiky a vyhodnocení.

Námitka proti zpracování osobních dat

Dotčeným osobám náleží právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se nezakládá na smluvním vztahu nebo svolení.

Odvolání svolení

Dotčená osoba má právo udělené svolení (např. v rámci zasílání newsletteru) kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Bezpečnostní upozornění

Pro předávání informací e-mailem nemůžeme zaručit důvěrnost; internet, webové stránky a elektronický přenos dat se obecně ve vztahu k důvěrnosti považují v zásadě za nebezpečné. Nepřebíráme žádnou záruku za bezpečnost elektronicky předávaných dat.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy platí aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněné na webových stránkách mywork.ag.

Kontakt

V případě dotazů k tématu ochrany osobních údajů nebo uplatnění vašich práv se můžete obrátit na admin@mywork.ag nebo na myWork AG, Badenerstrasse 580, CH-8048 Zürich ZH, Švýcarsko.