Zprostředkování personálu

Ulehčíme vaší společnosti tím, že převezmeme výběr a přijímání vhodných uchazečů, které nejprve pečlivě prověříme.

myWork AG vám pomůže s tvorbou profilu pracovního místa, inzerováním a kontrolou podkladů. Během této doby můžete diskrétně kontrolovat náborový proces, než se rozhodnete pro uchazeče vhodného pro vaši společnost.

Naše personální služby podporují váš úspěch. Pro vaši společnost jsme zde se zkušenostmi a kvalifikovaným vzděláním.

Přednosti zprostředkování personálu

– snížení zátěži vaší společnosti
– výběr vhodných uchazečů
– úspora času a nákladů
– snížení dalších nákladů na personál
– posílení konkurenceschopnosti a pozice na trhu

HONORÁŘ
Pokud bude mezi vámi nebo vaší společností a naším uchazečem/kandidátem uzavřena smlouva o pracovním výkonu, máme nárok na příslušný honorář, který bude propočten na základě dohodnutého hrubého ročního výdělku kandidáta dle níže uvedené tabulky. To platí v každém případě, tedy nezávisle na tom, jakým způsobem jste se o našem uchazeči dozvěděli. Honorář je splatný ihned při uzavření příslušné smlouvy o pracovním výkonu a bude vám vyúčtován tímto způsobem:

V případě celého úvazku (100 %)

Hrubý roční plat – honorář v % hrubého ročního platu

od CHF   60’000.– 11% (exkl. MwSt.)
ob  CHF   60’001.– do 70’000.– 13% (exkl. MwSt.)
od  CHF   70’001.– do   90’000.– 16% (exkl. MwSt.)
od  CHF   90’001.– do 110’000.– 19% (exkl. MwSt.)
od  CHF 110’001.– do 120’000.– 20% (exkl. MwSt.)
od  CHF 120’001.– do 140’000.– 23% (exkl. MwSt.)
od  CHF 140’001.– 25% (exkl. MwSt.)

nad 120 000,– CHF individuální honorář pro vedoucí pozice

V případě plného úvazku u pracovníků do zahraničí na provizním základě
V případě pevného zaměstnání pracovníků do zahraničí na provizním základě se účtuje minimální zprostředkovací provize 5 500,– CHF

V případě částečného úvazku

Procentuální částečný příjem se přepočítá na roční plat jako v případě plného úvazku; honorář se následně vypočte jako výše dle odstavce 4.1. Pokud je částečný úvazek nižší než 75 % plného úvazku, budou vyúčtovány dvě třetiny (2/3) honoráře zakládajícího se na teoretickém hrubém ročním platu při plném úvazku. Pokud zadavatel uzavře s kandidátem, kterého doporučila společnost myWork AG, trvalý pracovní poměr během jednoho roku od poslední písemné prezentace, bude honorář určen dle článku 4. Zadavatel společnosti myWork AG zaplatí honorář, pokud s ohledem na uzavření pracovní smlouvy předal přímo či nepřímo údaje o kandidátovi třetí osobě nebo pokud přímo či nepřímo vyzve kandidáta, aby se se třetí osobou spojil.

VRÁCENÍ HONORÁŘE/GARANCE
Pokud smlouva o pracovním výkonu s jedním ze zaměstnanců zprostředkovaných společností myWork AG zanikne během prvních tří měsíců od zahájení práce, vrací se následující procentní sazby honoráře:
Při ukončení pracovního vztahu během 1. měsíce: 50 %
Při ukončení pracovního vztahu během 2. měsíce: 30 %
Při ukončení pracovního vztahu během 3. měsíce: 20 %

MyWorkBörse

FREE
VIEW